MECOSteengoed methefsteigers!

T: (035) 525 15 94
E: info@mecogroep.nl

Meco BV
Eikenlaan 12
3755 CP Eemnes

Concept / Proces

Ons concept

Metsel-, stel-, timmer-, voeg-, lijm-, steigerwerk, pannendekken en kappenmontage.
Ons concept zorgt ervoor dat deze disciplines niet door verschillende partijen worden uitgevoerd, maar dat dit een geïntegreerd proces is. Beter, sneller en goedkoper presteren en faalkosten terugdringen, oftewel Lean-thinking. Met dit doel voor ogen hebben wij de buitenschil werkzaamheden op elkaar afgestemd. Lean-bouwen doe je niet per project maar het is een manier van werken. 

Ons proces

Ons proces past goed bij de hedendaagse vraag van conceptueel bouwen, hierdoor worden wij bij steeds meer hoofdaannemers Co-maker en/of Partner. Dagelijks zijn circa 250 vakbekwame medewerkers actief op de verschillende projecten in de woning- en utiliteitsbouw in bijna geheel Nederland. De opdrachten variëren van enkele woningen tot aan grootschalige woningbouw.

Veiligheid

Op het gebied van gezondheid en veiligheid voeren wij een actief beleid, waarbij wij streven naar een ongeval- en incidentvrije werkomgeving en het voorkomen van beroepsziekten en gezondheidsklachten ten gevolge van onze activiteiten. Wij verwachten van onze medewerkers op alle niveaus dat zij actief bijdragen aan het signaleren en elimineren van onveilige situaties. Zowel onze eigen medewerkers als inleners zijn VVA-1 gecertificeerd. In het kader van het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers zijn wij verder voorgedragen voor het VCA certificaat. 

>>Concept / Proces